Портал для пацієнтів

Предіабет пов'язали з тривалістю життя

Ендокринологи виявили нові взаємозалежності між порушенням обміну речовин і захворюваннями організму людини.

Чоловіки при наявності діагнозу «цукровий діабет» в 2-3 рази більше ризикують отримати серцево-судинні захворювання, ніж ті, у кого діабет відсутній. У жінок цей показник вищий: для них небезпека появи додаткових проблем зі здоров'ям збільшується в 3-5 разів у порівнянні з тими, у кого «цукор в нормі».

Цукровий діабет - не єдина причина кардіоваскулярної патології, що включає такі діагнози, як ішемічний інсульт, інфаркт міокарда, захворювання периферичних артерій та інші. Подібні стани можуть розвиватися і на тлі інших порушень вуглеводного обміну.

Гіперглікемія натще та порушення засвоєння глюкози через 2-4 години після їжі ендокринологи об'єднали характеристикою «предіабет». А дослідження Honolulu Heart Study (загальний час спостереження 23 роки) продемонструвало, що постпрандіальна гіперглікемія, тобто через 2-4 години після прийому їжі, пов'язана із зростанням частоти раптової коронарної смерті, - наголошується в доповіді конференції «Українська школа ендокринології».

«Предіабет» як наслідок порушення вуглеводного обміну, негативно відбивається на перебігу інфаркту міокарда та негативно впливає на показники виживаності пацієнтів, - розповідає завідуюча кафедрою пропедевтики внутрішньої медицини № 1 Харківського національного медичного університету професор Ольга Ковальова.

Такий вплив знайшло відображення і в дослідженні Glucose Tolerance in Patients with Myocardial Infaction (GAMI), в ході якого медики протягом 50 місяців спостерігали за перебігом хвороби та якістю життя пацієнтів. Так, після появи серцево-судинних захворювань, тривалість життя у людей, що мають порушення в засвоєнні глюкози, була коротшою, ніж у тих, чиї показники вуглеводного обміну були в нормі.

У «предіабета» відсутні специфічні ознаки, проте лікарям варто вчасно виявляти його симптоми за результатами аналізів, щоб отримати можливість коригувати ведення пацієнтів.

Читайте також:


Нема коментарів