Портал для пацієнтів

​Пацієнто-орієнтована eHealth: складові ефективності

​Пацієнто-орієнтована eHealth: складові ефективності
Частина 5 із 31 спецтеми
Розгорнути перелік тем

Можна багато говорити про електронну охорону здоров'я, яка має допомагати в реформуванні системи охорони здоров'я і переорієнтації її з фокусом на пацієнта. Що зроблено і що ще належить зробити?

Для кращого розуміння Нінель Кадирова (Ninel Kadyrova, MD, MPA), експерт ГО «Платформа здоров’я» з систем охорони здоров'я в галузі політики охорони здоров'я, економіки охорони здоров'я, аналізу та стратегічного планування, фінансування охорони здоров'я, управління ризиками, використання інформаційних технологій підготувала невеликий огляд на основі матеріалів ВООЗ, який демонструє очікування від пацієнто-орієнтованих систем електронної охорони здоров'я. 

Всі, хто в тій чи іншій мірі є учасником eHealth, може чесно відповісти, чи відповідає eHealth загальноприйнятим вимогам і на якому етапі перебуває.

Мета Електронної Охорони здоров'я

Забезпечення загального охоплення населення послугами охорони здоров'я і скорочення нерівності в доступі до послуг охорони здоров'я.

На малюнку представлена Концептуальна модель Електронної охорони здоров'я з фокусом на людину, де кожна особа:

 • Буде мати доступ до інформації в галузі охорони здоров'я, включаючи:
  • Доступ до особистої інформації;
  • Доступ до детальної інформації про постачальників медичних послуг, і послуги, які ними надаються;
  • Доступ до спільнот з певними станом здоров'я.
 • Зможе управляти власним здоров'ям, шляхом:
  • Моніторингу призначень лікаря;
  • Дистанційного доступу до підтримки лікаря-консультанта;
  • Отримання інформації про профілактичні заходи, включаючи членів сім'ї.
 • Буде мати доступ до своєї особистої інформації про стан здоров'я:
  • Доступ до плану лікування;
  • Доступ до даних про медикаментозне лікування;
  • Доступ до даних медичних записів про стан свого здоров'я.
 • Буде брати участь в процесі надання медичних послуг:
  • Використовувати дистанційні пристрої моніторингу;
  • Фіксувати симптоми в електронній формі;
  • Взаємодіяти з лікуючим лікарем або командою програми управління захворюванням.
 • Буде мати доступ до інформації:
  • Про виписані рецепти і відпущені ліки;
  • Напрямки на лабораторні і діагностичні дослідження і результати цих досліджень;
  • Зможе записатися на прийом в режимі он-лайн.

Концептуальна модель ЕЗ з фокусом на пацієнта

Джерело: World Health Organization and International Telecommunication Union 2012[1]

Суб'єкти пацієнто-орієнтованого електронного охорони здоров'я та взаємовідносини між ними

На малюнку схематично представлені найбільш часті взаємовідносини між учасниками ЕЗ з позиції пацієнто-орієнтованої системи, з переміщенням до взаємин з іншими учасниками.

Пацієнт в центрі

C2P - Взаємодії пацієнта з лікарем, медичним персоналом переважно пов'язані з епізодами лікування пацієнта.Ці взаємини є предметом жорсткої конфіденційності, включаючи дотримання специфічних професійних і етичних відносин.

C2C - Взаємодії між пацієнтами виникають в групах самодопомоги та під час проведення заходів у співтоваристві, включаючи соціальну допомогу. У цю групу можуть бути включені благодійні групи і заходи, що відносяться до паліативних заходів на рівні спільнот, допомоги літнім, і іншим діям, які належать до реабілітації після перенесених інфарктів міокарда, інсультів, і за інших станів.

Джерело: Адаптировано из Microsoft. 2013[2] Connected Health Framework Architecture and Design Blueprint.

Взаємодії з постачальниками

B2C - Взаємодії постачальника і пацієнта- переважно пов'язані з адміністративними транзакціями, такими як запис на прийом, відвідування амбулаторно-поліклінічного закладу, в момент госпіталізації або при виписці.

B2P - Взаємодії постачальника і лікарів, фахівців, медичного персоналу - в основному переважають два типи взаємин: адміністративні дії, пов'язані із залученням, визначенням специфічних ролей і відповідальності, і, клінічні заходи, пов'язані безпосередньо з веденням пацієнтів і їх лікуванням, такими як запити на дослідження, або діагностичні дослідження, використання спеціалізованих приладів або устаткування.

B2B - Взаємодії між постачальниками - можуть бути різноманітними, такими, що включають адміністративні та клінічні заходи, надання спеціалізованих послуг, таких як лабораторні дослідження, обстеження з діагностичною візуалізацією і іншого діагностичного обладнання. У цю групу також можуть бути включені непов’язані незалежні послуги такі як стоматологічні, оптика і фармацевтика.

Взаємодії між лікарями, фахівцями і медичним персоналом

P2P - Взаємодії між лікарями, фахівцями і медичним персоналом- можуть бути пов'язані з направленням пацієнтів на обстеження або лікування, обговоренням випадків і порядку ведення хворих, обміном знаннями та інформацією, делегуванням догляду, організацією і координацією управління клінічними групами або командами фахівців.

Взаємодії осіб, що приймають рішення, і регуляторів

G2C - Взаємодії осіб, які приймають рішення, та регуляторів з громадянами - в основному стосуються реєстрації для отримання тих чи інших видів послуг на національному або регіональному рівні, наприклад, участь в скринінгових заходах, програмах управління захворюваннями, а також до заходів на рівні спільнот. Громадяни також платять за своє здоров'я через загальне оподаткування, або шляхом специфічних платежів.

G2P - Взаємодії осіб, які приймають рішення, та регуляторів з професіоналами (лікарі, фахівці, середній медичний персонал) можуть бути пов'язані з реєстрацією, отриманням ліцензій, атестацією, а також встановленням стандартів лікування та контролем їх дотримання.

G2B - Взаємодії осіб, які приймають рішення, та регуляторів з постачальниками- найчастіше пов'язані зі встановленням стандартів і моніторингом медичного обслуговування, аудитом, оцінкою результатів діяльності. Залежно від моделі фінансування можуть бути прямі взаємодії з контролю фінансової діяльності, або через фінансуючий орган.

G2F - Взаємодії осіб, які приймають рішення, та регуляторів з фінансують органами- переважно стосуються питань формування та виконання бюджетів, рівня витрат, аудиту та оцінки продуктивності.

G2G - Взаємодії осіб, які приймають рішення, та регуляторів з особами, які приймають рішення, і регуляторами в основному стосуються в цілому визначення, планування та реалізації національної політики, адміністрування національних послуг, включаючи визначення цільових індикаторів та їх моніторинг щодо виконання програм, бюджетів, визначення національних програм і їх управління, визначення і моніторингу рамок специфічних заходів за окремими захворюваннями і посібниками.

Взаємодії фінансуючих органів

F2C - Взаємодії фінансують органів з громадянами - зазвичай включають транзакції з реєстрації та приписки населення до різноманітних послуг, розрахунку внесків, оплати за медичні послуги, механізмів, що забезпечують якість в ході скринінгових заходів та оцінки ризиків.

F2B - Взаємодії фінансуючих органів з постачальниками - зазвичай стосуються фінансування та аудиту, вимірювання та поліпшення продуктивності, моніторингу стандартів лікування.

F2F - Взаємодії фінансуючих органів з фінансуючими органами/організаціями - зазвичай включають повний комплекс управлінських заходів, включно зі стратегічним і бізнес-плануванням, маркетинг і планування медичних продуктів, фінансове планування та управління, підвищення ефективності програм, моніторинг фінансових і цільових показників.

Взаємодії дослідників і аналітиків

R2F - Взаємодії дослідників і аналітиків з фінансуючими органами/організаціями- зазвичай стосуються запитів для формулювання і фінансування досліджень, статистичного аналізу, обстежень, опитувань.

R2G - Взаємодії дослідників і аналітиків з регуляторами подібні до взаємодій з фінансуючими органами - R2F

R2R - Взаємодії дослідників і аналітиків з дослідниками і аналітиками - зазвичай мають відношення до організації і проведення досліджень, оцінки проектів, включаючи спільні проекти, збір даних і обмін даними, результатів, оцінки ефективності лікарського забезпечення, лікувальних і діагностичних процедур і т.д.

Інформаційні потоки

Крім взаємодії між учасниками ЕЗ, є взаємодія кожного учасника з безпосередньо системою ЕЗ, які можна відобразити як інформаційні потоки.

C2S - Взаємодія пацієнта з системою - як правило, пов'язана з установкою і підтримкою даних, що надаються пацієнтом, включаючи деякі демографічні дані, інформацію про сім'ю, і, що важливо, перегляду і зміни згоди для доступу до даних пацієнта.

P2S - Взаємодія лікарів, фахівців і медичного персоналу з системою- як правило, стосуються перегляду і підтримки дозволів на доступ до даних пацієнта, а також створення, оновлення і аудит медичних записів пацієнта.

B2S - Взаємодія постачальників з системою- стосується фіксації заходів, пов'язаних з відвідуванням пацієнта, формування листа очікування, формування графіків роботи команд і підрозділів, записів обстеження і результатів досліджень.

G2S - Взаємодії осіб, які приймають рішення, та регуляторів з системою- як правило, стосується установки і підтримки національних адміністративних об'єктів; стандартних процедур і систем кодування; і установки цільових показників і бюджетів.

F2S - Взаємодії фінансуючих органів з системою - як правило, пов'язані з адміністративними процесами, управлінням бюджетами, формуванням рахунків, фінансових потоків, ведення бухгалтерського обліку, фінансовим управлінням і т.д.

R2S - Взаємодії дослідників і аналітиків з системою - зазвичай включають планування проектів та контроль, управління тестовими і зібраними даними (зазвичай деперсоналізованими), обробкою результатів досліджень і публікаціями.

Створення моделей електронної охорони здоров'я на основі розвитку потенціалу

ВООЗ спільно з Міжнародним союзом з телекомунікаціям розроблені інструменти зі створення національних систем електронної охорони здоров'я. Додатково ISO (Міжнародна організація по стандартизації) затвердила стандарти ISO / TR 14639 в двох частинах, які визначають необхідну архітектуру зрілих інформаційних систем, і допомагають країнам планувати і оцінювати прогрес розвитку власних ШСЗ[3] (Рис. 101).

Джерело: ISO. 2015. ISO/TR 14639

Джерело: адаптовано з Microsoft 2013.

Особливість підходу до формування систем електронної охорони здоров'я на основі потенціалу дозволяє вибудовувати механізми взаємодії між учасниками ЕЗ, які згодом будуть основою для впровадження нових методів фінансування на основі контрактних відносин з фінансуючими організаціями і, згодом забезпечать безшовне взаємодію між усіма учасниками ЕЗ.

Розвиток пацієнто-орієнтованих систем охорони здоров'я передбачає тісний зв'язок з органами соціального захисту для забезпечення прав громадян на пільги при отриманні медичних послуг в рамках державних гарантій, а також із соціальними чи середніми медичними працівниками, які здійснюють догляд за літніми або тяжкохворими, включаючи хворих з перенесеним інфарктом міокарда, інсультом, а також надають паліативну допомогу при термінальній стадії онкологічних захворювань.

Впровадження програм з управління захворюваннями також передбачає тісну взаємодію з місцевими громадами, особами, які здійснюють спостереження за людьми похилого віку, включаючи надання послуг з дому, догляд на дому, з медичними працівниками, які здійснюють спостереження за пацієнтами на дому, або проводять моніторинг виконання приписів відповідно до плану лікування і спостереження.


Нінель Кадирова (Ninel Kadyrova, MD, MPA)

Експерт в галузі політик та економік систем охорони здоров'я, аналізу та стратегічного планування, фінансування охорони здоров'я, управління ризиками, використання інформаційних технологій


[1] World Health Organization and International Telecommunication Union.2012. National eHealth Strategy Toolkit

[2] Microsoft. 2013. Connected Health Framework Architecture and Design Blueprint, part 2: Business framework. https://enterprise.microsoft.com/en-us/industries/...

[3]ISO. 2015. Strengthening national health systems through a capacity-based eHealth architecture. How health informatics standards can help to build a better health system. www.iso.org

Читайте також:


Нема коментарів