Портал для пацієнтів

​Публічні банки пуповинної крові: досвід іноземних держав

Публічних банків пуповинної крові стає дедалі більше, адже у світі постійно збільшується попит на стовбурові клітини, яких можна використовувати для лікування тяжких захворювань.

Терапія стовбуровими клітинами – один з аспектів сучасної медицини, який активно розвивається. Сьогодні стовбурові клітини використовуються як при лікуванні тяжких форм злоякісних захворювань, так і у регенеративній медицині. З кожним роком спектр застосування стовбурових клітин збільшується. Також покращуються можливості збору, зберігання та культивування стовбурових клітин, що робить їх використання біль безпечним та дешевим, що вкрай важливо для пацієнта.

Існує декілька джерел отримання стовбурових клітин, і одним з таких є пуповинна кров. Це, головним чином, джерело гемопоетичних (кровотворних) клітин, а також мезенхімальних (якщо розглядати тканину пуповини). З цих міркувань пуповинна кров є цінним матеріалом, який можна було б застосувати у лікуванні тяжких форм раку крові, коли у пацієнта порушена власна система кровотворення, і йому потрібні стовбурові клітини крові. В розвинених країнах вже більше 20 років як функціонують спеціальні банки пуповинної крові, куди може звернутися пацієнт.

Банки пуповинної крові: якими вони бувають

Банк пуповинної крові – це гарантія довготривалого зберігання біологічного матеріалу, який може бути використаний і після 15-20 років з моменту забору крові. Такий банк стовбурових клітин має входити у міжнародну систему банків, аби при тяжких випадках була можливість обмінюватися матеріалами.

У світі існує два типи банків пуповинної крові – «іменні», де зберігання стовбурових клітин здійснюється на замовлення батьків (така послуга є платною) та банки «загального користування», які можуть надавати свої зразки пацієнтам, що потребують стовбурових клітин. Тобто останні є публічними, і, як правило, вони є некомерційними і державними. Сьогодні державні банки пуповинної крові діють в багатьох країнах світу, серед яких США, Австрія, Польща, Ізраїль, Австралія, Туреччина, Іспанія, Китай, Бразилія і багато інших.

Слід зазначити, що в країнах Європи та в США банків пуповинної крові (як приватних, так і державних) стає все більше. Зазвичай, кров береться на зберігання для власного використання (для членів родини), або для загального користування. В західних країнах, якщо людина бажає віддати пуповинну кров на зберігання до комерційного банку, то вона має спочатку зробити початковий внесок (близько 150-200 доларів США), а потім, у випадку успішного відбору крові, зацікавлена особа має сплатити за обробку, аналізи та зберігання пуповинної крові, що становить близько 1500 $. В країнах Європи 20-річне зберігання пуповинної крові обходиться 1200-2000 євро.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Банк життя: сучасний підхід до лікування раку крові в Україні

Як працюють публічні банки пуповинної крові

У Європі більшість банків пуповинної крові є некомерційними і донорськими. Держава веде активну пропаганду серед населення, аби заохотити жінок не викидати пуповину, а віддавати її на пожертву банкам. Як правило, через обмеженість в ресурсах, такі банки збирають зразки пуповинної крові лише у тих жінок, які знаходяться в межах географічної доступності. При цьому співробітники банку намагаються отримати пуповинну кров у жінок якомога більшої кількості національностей, аби мати колекцію з різним набором лейкоцитарних антигенів (HLA).

Якщо комерційний банк отримує прибуток від фізичної особи, яка здає матеріал на зберігання, то як фінансуються некомерційні банки? Існує декілька джерел фінансування таких банків. По-перше, це державний бюджет, в якому передбачаються видатки на створення та розвиток банку стовбурових клітин. В США до фінансування банків пуповинної крові активно долучаються різні благодійні фонди, наприклад «Червоний Хрест» (який підтримує діяльність банків пуповинної крові у всьому світі). Донорський банк пуповинної крові у Канаді довгий час отримував фінансування з боку уряду, але наразі активно залучає кошти з комерційних установ. Чимало фондів та комерційних організацій, які фінансують банки пуповинної крові, є і в Європі.

Безумовно, публічний банк пуповинної крові отримує кошти і від пацієнтів, які отримують наданий зразок. В різних країнах ціна за наданий зразок є різною. Наприклад, в Італії це близько 17 тисяч євро.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні відкрився перший донорський банк пуповинної крові

Як показує досвід іноземних банків пуповинної крові, лише 1-3% від усіх зразків використовується для лікування. В той же час, аби забезпечити максимальне різноманіття (адже стовбурові клітини мають бути імунологічно сумісними з організмом пацієнта), банк залучає якомога більше зразків крові. 

Читайте також:


Нема коментарів