Портал для пацієнтів

Педагогіка при аутизмі

Багато сучасних вчених не розглядають аутизм, як окреме захворювання, оскільки це скоріше стан деякої «відособленості», відстороненості від зовнішнього світу. Без сумніву, у дітей-аутистів спостерігаються особливі зміни ділянок головного мозку, але певній класифікації такі зміни не підлягають, оскільки немає ніякої закономірності в їх виникненні. Таким чином, аутизм можна ідентифікувати виключно по ряду симптомів, до яких відносяться - іноді затримка в розвитку, повторення одних і тих же дій, небажання контактувати навіть з близьким оточенням, ізольованість, занурення у свій внутрішній світ.

Педагогіка при аутизмі

Корекція можлива

Вчені довели на практиці, що прояви аутизму можна значною мірою скорегувати якщо знизити рівень синтезу білка в мозку, але на сьогоднішній день даний метод не завжди виправданий. Таким чином, найбільш ефективним методом лікування аутизму залишається спеціальна педагогіка, яка спрямована на вироблення соціальних навичок і адаптацію в суспільстві.

Програма для дітей, які страждають аутизмом, складається з вивчення таких понять як, рахунок, тимчасові категорії, числа, орієнтація у формі предметів, орієнтація в просторі і на місцевості. Слід зазначити, що діти-аутисти дуже важко засвоюють нові рухи, практично не наслідують, не можуть відтворювати послідовність дій. Для багатьох дуже важко сприймати нові знання, спостерігається важке сприйняття освітнього матеріалу.

Поетапна робота

Надзвичайно важливо на кожному етапі розвитку регулярно ускладнювати діяльність, планомірно збільшувати обсяг знань, що викладаються і відпрацьовувати раніше засвоєні навички. Будь-яка інформація має викладатися в наочній формі і пояснюватися по кілька разів. Всі мовні завдання необхідно повторювати багаторазово, при цьому гучність і тональність повинні змінюватися. Спрямовані дії можуть виробитися тільки після засвоєння одноманітних програм, які також слід закріплювати і повторювати протягом тривалого періоду часу.

Істотну роль в вихованні аутистів грають режимні моменти і вироблення щоденних навичок. Режим дня повинен дотримуватися особливо строго, оскільки будь-який відступ від наміченого плану, являє собою стрес для дітей-аутистів, який може суттєво вплинути на виховний і освітній процеси. Комплексне виховання допомагає усвідомити себе як особистість, навчити розмежовувати власне «Я». Одним з перехідних етапів освіти дитини, що страждає аутизмом, є ускладнення діяльності і поступовий перехід від індивідуальних занять до групових. Саме заняття в групі допомагають швидше адаптуватися в соціумі й істотно розширити «набір» соціальних навичок, підвищити рівень комунікабельності.

Звернутися до логопеда

Важливим для формування особистості є відпрацювання логопедичних навичок, що включають в себе визначення і усунення мовних патологій, корекцію мовного слуху і сприйняття мови, постановку та автоматизацію різних звуків, їх ідентифікацію. Для цих цілей, як правило, необхідна участь професійного логопеда, який допоможе відпрацювати всі необхідні голосові і дихальні вправи. Одним із головних завдань залишається розширення словникового запасу і формування навичок складання спочатку простих, елементарних пропозицій, які з часом дитина зможе робити більш розгорнутими. Допоможуть вирішити дану задачу різні картинки та інші наочні матеріали.

Читайте також:


Нема коментарів