Портал для пацієнтів
Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України
 • Адреса
  Україна, місто Київ, Київ, вулиця Вишгородська, 69
 • Контакти
  +380 44 430 3694
Опис

Київський НДІ ендокринології та обміну речовин було створено в 1964 року і перебував у підпорядкуванні МОЗ. Через деякий час інститут перейменували на Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка. З грудня 2006 року інституту надано назву Державна установа "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка Академії медичних наук України".

У 1986 році директором і основатілем інституту був професор В.П.Коміссаренка.

Медичний персонал інституту складається з 240 наукових співробітників з яких 24 лікаря та 57 кандидатів медичних наук.

Наукова діяльність інституту ділитися на такі напрямки:

 • вивчення патогенезу, етіології, клініки ендокринних захворювань, розробка нових напрямків їх лікування та профілактики;
 • вивчення механізму дії гормонів та гормональної регуляції метаболізму;
 • вивчення впливу радіоактивного випромінювання на залози внутрішньої секреції в клініці та експерименті;
 • вивчення взаємодії імунної та ендокринної систем в регуляції імунологічного гомеостазу;
 • пошук нових ліків для лікування основних захворювань ендокринної системи.

Співробітники інституту за роки функціонування зробили ряд розробок і фундаментальних досліджень у вивченні механізму дії гормонів. Це перший інститут в якому було створено Державний реєстр хворих на цукровий діабет. , А також була з'ясована роль обмінних, гормональних, імунологічних порушень у виникненні ускладнень цукрового діабету.

Встановили особливості розвитку імунодефіциту при инсулинзависимом цукровому діабеті та порушеннях функції щитовидки.

Вивчаються особливості перебігу, діагностики та лікування онкологічних захворювань щитовидної залози і аутоімунного тиреоїдиту

Наукову діяльність інституту, можна поділити на такі напрямки:

 • вивчення механізму дії гормонів та гормональної регуляції метаболізму;
 • вивчення етіології, патогенезу, клініки цукрового діабету, захворювань щитовидної залози і надниркових залоз, розробка нових напрямків лікування цих захворювань та їх профілактика;
 • вивчення взаємодії імунної та ендокринної систем в регуляції імунологічного гомеостазу, вивчення його ролі в розвитку цукрового діабету, захворювань щитовидної залози;
 • пошук нових лікарських засобів для лікування основних ендокринних захворювань;
 • визначення впливу радіоактивного випромінювання на залози внутрішньої секреції в клініці та експерименті.

Напрями клінічної діяльності інституту, заключаються в:

 • створенні та веденні реєстру дитячого та дорослого населення з найпоширенішими захворюваннями ендокринної системи;
 • наданні висококваліфікованої консультації та лікувально-профілактичної допомоги хворим;
 • розробці та впровадженні в практику охорони здоров'я новітніх методів діагностики, лікування та профілактики захворювань ендокринної системи;
 • організації та проведенні курсів стажування та спеціалізації з актуальних питань клінічної ендокринології.