Портал для пацієнтів
Институт отоларингологии им.проф. О.С.Коломийченка НАМН Украины
  • Адреса
    Україна, місто Київ, Київ, улица Зоологическая, 3
  • Контакти
    +380 44 483 2202
Опис

Мета створення інституту - запобігання та зниження випадків хвороб вуха, горла і носа, надання практичної допомоги оториноларингологічним закладам, підготовки лікарів-оториноларингологів.

В клініці інституту може одночасно лікуватися на стаціонарі близько 260 пацієнтів. Інститут активно займається апробацією нових прогресивних методів діагностики, лікування та реабілітації хворих, а також узагальненням і поширенням накопиченого досвіду.

Також установа є координаційним центром наукових досліджень в Україні, розглядає питання підготовки кадрів вищої кваліфікації та резерву завідувачів кафедрами, здійснює експертизу планування кандидатських і докторських дисертацій, контроль за її виконанням.

При інституті працюють аспірантура, клінічна ординатура і Спеціалізована Вчена Рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій за фахом "Оториноларингологія".

Вченими інституту видається два профільних журналу - по оториноларингології - «Журнал вушних, носових і горлових хвороб» та «Ринологія».