Портал для пацієнтів
Каштан МІС та інші. (CIET Холдінг)
 • Адреса
  Україна, місто Київ, Київ, вулиця Шота Руставелі, 33Б
 • Контакти
  +380 44 232 2790
Опис

Компанія CІЕТ була створена в 1996 році групою фахівців в області розробки програмного забезпечення з досвідом роботи в науково-дослідному і комерційному напрямках, а також в оборонній промисловості, з метою розробки інформаційних систем обліку, управління та аналізу.

Сьогодні ТОВ “CІЕТ ХОЛДІНГ”, в структуру якої також входить компанія CІЕТ, надає послуги з розробки, впровадження та інтеграції інформаційно-керуючих систем, орієнтованих на керівника і власника компанії-замовника.

Системи, що розробляються і поставляються компанією CІЕТ ХОЛДІНГ, спрямовані на ефективне управління підприємством, охоплюючи всі аспекти діяльності підприємства, забезпечуючи інформаційну прозорість роботи всіх підрозділів і напрямків бізнесу.

За роки існування компаніями, які зараз входять в структуру CIET Holding успішно реалізовано більше 300 проектів. Серед них – розробка, впровадження та підтримка систем комплексної автоматизації бізнесу і державного управління, інтернет / інтранет рішень, спеціалізованих додатків.

На сьогодні компанія CІЕТ ХОЛДІНГ сконцентрована на створенні та впровадженні програмно-технічних рішень для закладів охорони здоров’я

Свій досвід і знання наші співробітники придбали в тому числі, приймая участь в міжнародних проектах


USAID

2015-2016 – Проведення аналізу витрат, розрахунок економіко-статистичних показників діяльності та збір даних щодо пролікованих пацієнтів 29 протитуберкульозних установ Полтавської, Одеської та Львівської областей, міста Києва (Проект USAID “Фінансування та управління охороною здоров’я”, виконавець – компанія “Abt Associates, Inc . “, США)

В рамках реалізації проекту:

 • Впроваджена системи “MedControl” в лікувальних установах для накопичення даних щодо пролікованих пацієнтів (форма 066 / o), проведені цикли тренінгів для статистиків;
 • Презентовано методику аналізу витрат для керівників департаментів охорони здоров’я і лікувальних установ областей;
 • Проведено цикли тренінгів з економістами, бухгалтерами та статистикам установ для підготовки вихідних даних;
 • Проведено аналіз витрат лікувальних установ на основі системи “Cost Accounting”, результати розрахунків узгоджено з економістами та головними лікарями лікарень;
 • Сформовано єдину бази даних для регіонального аналізу в Департаментах охорони здоров’я областей

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

2007-2009 – Проект Євросоюзу “Підтримка реформування вторинної медичної допомоги в Україні” (the EU Project “Support to Secondary Health Care Reform in Ukraine”). Партнер – компанія EPOS, Німеччина.

2005-2006 – Проект Євросоюзу “Розробка системи медичних стандартів в Україні” (the EU Project “Support to the Development of the Medical Standards System in Ukraine”). Партнер – компанія Nicare, Північна Ірландія.

2005-2006 – Проект Чорноморського економічного союзу “Система боротьби з ВІЛ / СНІД, туберкульозом, малярією в країнах ЧЕС за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій” (BSEC Project “” A system to fight HIV / AIDS, tuberculosis and malaria in BSEC countries with the help of infocommunication technologies “). Партнер – ВАТ” Вітанет “, Росія

2004-2006 – Проект Євросоюзу “Фінансування та управління у сфері охорони здоров’я в Україні” (the EU Project “Health Financing and Management in Ukraine”). Партнер – компанія GVG, Німеччина.

2002-2004 – Проект Євросоюзу “профілактичні та первинні заходи

охорони здоров’я “. Партнер – Консорціум CII Group і EPOS, Німеччина.


2016 – Проведення аналізу витрат і розрахунок економіко-статистичних показників діяльності 18 лікувальних закладів первинного та вторинного рівня надання медичної допомоги Полтавської та Львівської областей (проект Світового банку “PETS / QSDS survey”)

В рамках реалізації проекту співробітниками компанії:

 • Презентовано методику аналізу витрат для керівників департаментів і лікувальних установ Полтавської та Львівської областей;
 • Проведено цикли тренінгів з економістами, бухгалтерами та статистикам установ для підготовки вихідних даних
 • На основі системи “Cost Accounting” проведено аналіз витрат лікувальних установ, з економістами та головними лікарями узгоджені результати розрахунків;
 • Сформовано єдину базу даних для регіонального аналізу в Департаментах охорони здоров’я Полтавської та Львівської областей

2012-2013 – Консультування МОЗ України з питання розробки рекомендацій до вдосконалення інформаційної системи управління охорони здоров’я (HMIS, ІСУОЗ)

В рамках реалізації проекту:

 • Підготовлено та затверджено документ «Цілі та шляхи створення HMIS»
 • Розроблено документ «Функціональні вимоги щодо створення інформаційної системи управління системою охорони здоров’я (ІСУОЗ)»
 • Розроблено та затверджено документ «Технічні вимоги до інформаційної системи управління охороною здоров’я України»
 • Розроблено документ «Стратегічний план створення нової Інформаційної системи управління охороною здоров’я України»
 • Розроблено документ «Методика оцінки існуючого в Україні інформаційного забезпечення системи охорони здоров’я, баз даних та технічних ресурсів» з додатками
 • Зібрані дані з пілотних регіонів та проведено аналіз щодо стану комп’ютеризації та інформатизації закладів охорони здоров’я та можливості її вдосконалення
 • Підготовлено документ «Аналітичний звіт щодо існуючого ресурсного забезпечення інформатизації системи охорони здоров’я та інструментів обробки статистичних даних в пілотних регіонах (Дніпропетровська, Донецька, Вінницька області та м.Київ)»
 • Всі документи були передані для подальшого використання в МОЗ України та представлені на Координаційній раді МОЗ України з питань інформатизації охорони здоров’я.

2012 – 2013 рр. – консультування МОЗ України з питання проведення розрахунку вартості реформування охорони здоров’я

Під час дії проекту:

 • Розроблено документ «Методологія проведення розрахунку витрат на реформування сектору охорони здоров’я у регіонах України» з додатками
 • Проведений збір даних з пілотних регіонів щодо наявних потужностей та ресурсів системи охорони здоров’я регіонів
 • Підготовлений документ «Аналітичний звіт щодо потреби населення пілотних регіонів у медичній допомозі та оцінка наявних потужностей та ресурсів у закладах охорони здоров’я регіонів» з додатками
 • Підготовлений документ «Рекомендації з проведення розрахунку вартості реформування охорони здоров’я в межах країни» з додатками
 • Проведена низка навчальних тренінгів з економістами пілотних регіонів щодо вивчення Методології проведення розрахунку витрат на реформування сектору охорони здоров’я у регіонах України та її практичного застосування

2012 рік – технічна допомога Центрам ПМСД з питань нарахування заробітної плати працівникам первинної медичної допомоги.

В рамках проекту:

 • Фахівці компанії прийняли участь у розробці проекту Постанови КМУ від 05.03.2012 року № 209 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я, що є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я»
 • Проведено понад 10 семінарів з представниками Центрів ПМСД пілотних регіонів щодо вивчення порядку та логіки проведення розрахунку надбавок за обсяг та якість виконаної роботи працівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я
 • З метою проведення розрахунків надбавок розроблено МІС «Каштан Лайт», яку було впроваджено в Центрах ПМСД пілотних регіоні

Переваги для клієнтів

 • Комплексне охоплення всіх медичних, бухгалтерських, економічних та управлінських бізнес-процесів системи охорони здоров’я від АСМ до МОЗ України;
 • Використання міжнародного досвіду. Завдяки багаторічній участі CIET Holding в міжнародних проектах, МІС створена на базі досвіду побудови систем в інших країнах з урахуванням нормативної бази України, менталітету лікарів і населення України;
 • Кращий досвід організації управління з надання медичної допомоги в установах України, отримує лікувальний заклад при впровадженні МІС;
 • Багатозадачність. У МІС гармонійно пов’язані завдання формування медичної документації, управлінського обліку та державної звітності, обліку і підготовки до персоналу установи до фінансування на основі результату;
 • Оптимізація Ваших бізнес-процесів і поліпшення якості управлінської діяльності. У процесі підготовки до впровадження МІС компанія CIET Holding проводить аналіз існуючих бізнес процесів в установі і пропонує його оптимізацію, яка базується на можливостях МІС;
 • Модульна побудова МІС – дозволяє поетапно впроваджувати окремі компоненти в залежності від потреб установи і можливого фінансування

Наші продукти

МІС “Каштан” МedControl
Cost Accounting
Med_Tariffs
U-Grouper (DRG)PharmDB
ПрофоглядМІС “Каштан Лайт”

Облік лікарських засобів і медичних виробів