Загальний аналіз крові

Загальний аналіз крові – це один з найбільш поширених методів діагностики в сучасній медицині, його роблять практично при всіх патологічних станах, а також під час вагітності. Даний вид аналізу здійснюється за допомогою забору крові з пальця.

Загальний аналіз крові

Що визначає загальний аналіз крові

Основні показники, які визначаються загальним аналізом крові, наступні:

 • Кількість еритроцитів та швидкість їх осідання.
 • Кількість гемоглобіну в крові.
 • Кількість лейкоцитів.
 • Кількість тромбоцитів.
 • Еритроцитарні індекси.
 • Величини гематокриту.

Коли показаний загальний аналіз крові

Загальний аналіз крові має важливе значення при діагностуванні більшості захворювань. Крім цього, даний вид аналізу крові може показати ефективність лікування захворювання та динаміку його протікання. Завдяки змінам у периферичній крові, які фіксують результати загального аналізу крові, можна відстежити загальну картину стану здоров’я організму. Таким чином, загальний аналіз крові показаний при будь-яких патологічних станах у дітей і дорослих, а також в якості одного з методів регулярних, профілактичних медичних досліджень.

Розшифровка загального аналізу крові

Завдяки наявності сучасного високотехнологічного обладнання та хімічних реактивів в діагностичних лабораторіях сьогодні можна отримати високоінформативні характеристики крові. Характеристика клітин крові здійснюється з загальноприйнятими нормами, які змінюються в залежності від віку і статі. Таким чином, розшифровка загального аналізу крові у дітей здійснюється відповідно до встановлених дитячих норм, а розшифровка загального аналізу крові у дорослих – у відповідності з нормами для дорослої людини.

Слід також зазначити, що норми аналізу крові як у дітей, так і дорослих у різних лабораторіях навіть одного міста можуть істотно відрізнятися, залежно від гематологічних аналізаторів, які там застосовують. Тому, зазвичай, у результатах досліджень вказуються норми прийняті для дітей і дорослих. Будь-яке відхилення результатів від показників норми в ту чи іншу сторону, вважається патологічним і потребує консультації спеціаліста, а також додаткових методів дослідження.

Нормальні показники загального аналізу крові у дорослих

Показники загального аналізу крові Жінки Чоловіки
Гемоглобін 120-140 г/л 130-160 г/л
Гематокрит 34,3-46,6% 34,3-46,6%
Еритроцити 3,7-4,7х1012 4-5,1 х 1012
Середній об’єм еритроцитів 78-94 fl 78-94 fl
Середній вміст гемоглобіну в еритроцитах 26-32 пг 26-32 пг
Кольоровий показник 0,85-1,15 0,85-1,15
Ретикулоцити 0,2-1,2% 0,2-1,2%
Тромбоцити 180-400×109 180-400×109
Тромбокріт 0,1-0,5% 0,1-0,5%
ШОЕ 2-15 мм/ч 1-10 мм/ч
Лейкоцити 4-9×109 4-9×109
Паличкоядерні гранулоцити 1-6% 1-6%
Сегментоядерні гранулоцити 47-72% 47-72%
Еозинофіли 0-5% 0-5%
Базофіли 0-1% 0-1%
Лімфоцити 18-40% 18-40%
Моноцити 2-9% 2-9%
Метамієлоцити не виявлені не виявлені
Мієлоцити не виявлені не виявлені

Нормальні показники загального аналізу крові у дітей

Показники загального аналізу крові Вік дитини
новонародженний 0-7 днів 7-30 днів 1 місяць 6 місяців 12 місяців
Гемоглобін (Hb,г/л) 180-240 134-198 107-171 115-175 110-140 110-140
Еритроцити (RBCx1012/л) 3,9-5,5 4,0-6,6 3,6-6,2 2,7-4,5 3,5-4,8 3,7-5,3
Кольоровий показник (MCHC,%) 0,85-1,15 0,85-1,15 0,85-1,15 0,85-1,15 0,85-1,15 0,85-1,15
Ретикулоцити (RTC,%) 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15
Лейкоцити (WBCx109/ л) 8,5-24,5 7,2-18,5 6,5-13,8 6,5-13,8 5,5-12,5 6-12
Паличкоядерні (%) 1-17 0,5-4 0,5-4 0,5-4 0,5-4 0,5-4
Сегментоядерні (%) 45-80 30-50 16-45 15-45 15-45 15-45
Еозинофіли (EOS,%) 1-6 1-6 1-6 0,5-7 0,5-7 0,5-7
Базофіли (BAS,%) 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
Лімфоцити (LYM,%) 15-35 22-55 45-70 40-76 42-74 38-72
Тромбоцити (PLTx109/л) 180-490 180-400 180-400 180-400 180-400 180-400
ШОЕ (ESR,мм/ч) 2-4 4-8 4-10 4-8 4-10 4-12

Продовження таблиці:

Показники загального аналізу крові Вік дитини
1-2 роки 2-3 роки 3-6 років 6-9 років 9-12 років 13-15 років
Гемоглобін (Hb,г/л) 100-140 100-140 100-140 120-150 120-150 110-150
Еритроцити (RBCx1012/л) 3,7-5,3 3,9-5,3 3,9-5,3 4,0-5,2 4,0-5,2 4,0-5,5
Кольоровий показник (MCHC,%) 0,75-0,96 0,8-1,0 0,8-1,0 0,8-1,0 0,8-1,0 0,8-1,0
Ретикулоцити (RTC,%) 0,3-1,2 0,3-1,2 0,3-1,2 0,3-1,2 0,3-1.2 0,4-1,2
Лейкоцити (WBCx109/л) 6,0-17 3,9-5,3 3,9-5,3 4,0-5,2 4,0-5,2 4,3-9,5
Паличкоядерні (%) 0,5-4 0,5- 4 0,5- 5 0,5- 5 0,5-5 0,5-6
Сегментоядерні (%) 15-45 25-60 25-60 38-58 35-60 40-65
Еозинофіли (EOS,%) 0,5-7 0,5-7 0,5-7 0,5-7 0,5-7 0,5-6
Базофіли (BAS,%) 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
Лімфоцити (LYM,%) З8-72 33-60 26-60 26-60 24-54 22-50
Тромбоцити (PLTx109/л) 160-390 160-390 160-390 160-390 160-380 160-360
ШОЕ (ESR,мм/ч) 4-12 4-12 4-12 4-12 4-12 4-15

Розшифровка показників загального аналізу крові

Індекси аналізу Розшифровка показників загального аналізу крові
WBC абсолютний вміст лейкоцитів (білі кров’яні тільця), відповідають за імунний захист організму від вірусів і бактерій.
RBC абсолютний вміст еритроцитів (червоні кров’яні тільця), які містять гемоглобін.
HGB зміст (концентрація) гемоглобіну в цільної крові.
HCT гематокрит, вміст від загального обсягу крові. Гематокрит це співвідношення обсягу формених елементів (еритроцитів, тромбоцитів, лейкоцитів) до плазми крові.
PLT абсолютний вміст тромбоцитів (кров’яні пластинки).
Еритроцитарні індекси (MCV, MCH, MCHC)
MCV середній обсяг еритроцита в кубічних мікрометрів (мкм) або фемтолітрах (фл), раніше в аналізах вказували – микроцитоз, нормоцитоз, макроцитоз.
MCH середній вміст гемоглобіну в окремому еритроциті в абсолютних одиницях
MCHC середня концентрація гемоглобіну в еритроцитарної маси, а не в цільної крові, показує ступінь насичення еритроцита гемоглобіном.
Тромбоцитарний індекси (MPV, PDW, PCT) розшифровка
MPV середній обсяг тромбоцитів
PDW відносна ширина розподілу тромбоцитів за об’ємом
PCT тромбокріт, це частка обсягу цільної крові, займану тромбоцитами.
Лейкоцитарные индексы
LYM% (LY%) відносний вміст лімфоцитів.
LYM# (LY#) абсолютний вміст лімфоцитів.
MXD% (MID%) відносний (%) вміст суміші моноцитів, базофілів і еозинофілів.
MXD# (MID#) абсолютний вміст суміші моноцитів, базофілів і еозинофілів.
NEUT% (NE%) відносний вміст нейтрофілів.
NEUT# (NE#) абсолютний вміст нейтрофілів.
MON% (MO%) відносний вміст моноцитів
MON# (MO#) абсолютний вміст моноцитів
EO% відносний (%) вміст еозинофілів.
EO# абсолютний зміст еозинофілів.
BA% відносний вміст базофілів.
BA# абсолютний вміст базофілів.
IMM% відносний (%) вміст незрілих гранулоцитів.
IMM# абсолютний вміст незрілих гранулоцитів.
ATL% відносний вміст атипових лімфоцитів.
ATL# абсолютний вміст атипових лімфоцитів.
GR% (GRAN%) відносний вміст гранулоцитів.
GR# (GRAN#) абсолютний вміст гранулоцитів.
Еритроцитарні індекси загального аналізу крові розшифровка
HCT/RBC середній обсяг еритроцитів.
HGB/RBC середній вміст гемоглобіну в еритроциті.
HGB/HCT середня концентрація гемоглобіну в еритроциті.
RDW показник гетерогенності еритроцитів (ширина розподілу еритроцитів).
RDW-SD відносна ширина розподілу еритроцитів за об’ємом.
RDW-CV відносна ширина розподілу еритроцитів за об’ємом, коефіцієнт варіації.
P-LCR коефіцієнт великих тромбоцитів.
ESR (СОЭ) швидкість осідання еритроцитів, індикатор патологічного стану організму.

Що таке ШОЕ в аналізі крові

ШОЕ або швидкість осідання еритроцитів – один з основних показників запального процесу. Як правило, даний показник може змінюватися, в залежності від великої кількості факторів, як патологічних, так і фізичних. Слід також пам’ятати, що норма ШОЕ у жінок вище, ніж у чоловіків, при цьому в період вагітності ШОЕ може зростати в декілька разів і цей показник буде перебувати в межах норми.
За допомогою результатів ШОЕ можна діагностувати цілий спектр інфекційних і запальних захворювань, а також пухлин. Але розглядати даний показник можна лише як скринінговий, так як за допомогою ШОЕ, можна визначити наявність патологічного процесу, а для уточнення діагнозу знадобляться додаткові дослідження.

Що таке лейкоцити в аналізі крові

Лейкоцити в загальному аналізі крові вказують на наявність інфекції в організмі, тобто на віруси, гриби та бактерії, які вносять патологічні зміни в роботу органів і систем. Лейкоцити служать головним індикатором роботи імунітету, та їх відхилення від норми свідчить про проблеми зі здоров’ям. Але слід пам’ятати, що рівень лейкоцитів в крові може змінюватися в результаті стресу, важких фізичних навантажень, під час вагітності або бути реакцією на температурні перепади.

Як підготуватися до загального аналізу крові

 • Кров здається натщесерце.
 • Перед забором крові не слід робити навіть ранкову зарядку.
 • Уникати стресів.
 • Не робити аналіз у період менструації.
 • Не робити аналіз під час приймання антибіотиків.
 • Відмовитися від куріння перед здачею крові.
 • Напередодні ввечері відмовитися від важкої, жирної вечері.
EuroMD
Додати коментар