Дисграфія у молодших школярів — причини, види та лікування

Більше половини учнів початкових класів страждають на розлад процесу листа. Дисграфія діагностується на перших етапах навчання. Проблема заважає дитині нормально вчитися, знижує самооцінку. У дорослих патологія трапляється нечасто. Для виправлення проблеми з успіхом застосовують корекційні заняття.

Що таке дисграфія

Частковий розлад листа, що виявляється стійкими, специфічними помилками, в логопедичній практиці називають дисграфією. Патологія обумовлена розпадом чи недостатнім розвитком функцій психіки, що у процесі та контролі написання тексту.

Проблема спостерігається у 53% учнів початкової школи, 37% учнів 5-9 класів. Серед учнів середньоспеціальних закладів дисграфія діагностується у 39%. Дорослі страждають на порушення листа значно рідше – всього 10%.

Дисграфія у молодших школярів — причини, види та лікування

Процес писемного мовлення

Розвиток навичок письма пов'язаний з нормальною діяльністю аналізаторів людини – рухової, речеслухової, зорової, речерухової. Вони забезпечують послідовний переклад почутих чи побачених звуків у написання букв, складання їх складів, речень, слів.

Дисграфія розвивається через несвоєчасної латералізації (розвитку лівої чи правої півкуль) функцій мозку, які мають завершитися перед школою.

Якщо цього не відбувається, то у пацієнта порушено кірковий контроль над процесами читання (дислексія) та письма, не сформовані повною мірою пам'ять, зорове та слухове сприйняття, лексика, мислення. Іншими словами, дитина пише так, як вона бачить і чує.

У чому небезпека логопедичного захворювання

Дитина з дисграфією відрізняється від однолітків нестабільним нервово-психічним станом. Він більш уразливий, схильний до стресів. Через постійні помилки, відставання у навчанні цих хлопців часто дражнять, висміюють, зачіпають.

З цієї причини дисграфія у молодших школярів та учнів середніх класів може спричинити розвиток комплексу неповноцінності, повного заперечення навчального процесу, порушення взаємодії з навколишнім світом.

Види дисграфії

Визначення форми розладу листа допоможе підібрати правильні методи корекції. Види дисграфії:

 • Акустична – помилки фонемного розпізнавання. Дитина правильно говорить звуки, але плутає їх із схожими, наприклад, б-п, в-ф тощо. Дисграфіку складно розрізняти м'якість деяких звуків.
 • Оптична – розлади сенсорного та просторового сприйняття. Оптична дисграфія проявляється пропуском або додаванням зайвих елементів або букв, дзеркальним написанням, втратою кінестетичного контролю.
 • Аграматична – порушення лексико-граматичного розвитку. Форма патології проявляється невмінням узгодити іменник і прикметник, схиляти їх за відмінками та пологами.
 • Артикулярно-акустична – неправильність фонематичного сприйняття, артикуляції, вимови звуків, що веде до їх спотвореного написання.
 • Мовна – несформованість аналізу та синтезу мови. Дисграфік переставляє склади, літери подекуди, пропускає слова, плутає прийменники та приставки іменників.

Дисграфія у молодших школярів — причини, види та лікування

Ознаки розладу процесу листа

Симптоми дисграфії в дітей віком і дорослих безпосередньо залежить від форми патології. Існують і загальні ознаки розладу процесу листа. До логопедичних відносяться:

 • помилки, які пов'язані з незнанням правил мови;
 • поділ слова на частини;
 • швидкість листа знижено;
 • заміна чи спотворення графічно схожих букв;
 • злиття кількох слів в одне;
 • почерк нерозбірливий;
 • пропуск, вставка чи перестановка букв;
 • недописування слів остаточно;
 • відсутність узгодженості словоформ у реченнях.

У дорослих та пацієнтів дитячого віку часто спостерігаються симптоми неврологічного характеру. Ними є:

 • проблеми з концентрацією уваги;
 • гіперактивність;
 • зниження працездатності;
 • порушення сприйняття, моторної функції, пам'яті;
 • неможливість довго концентруватися однією мети.

Дисграфія у молодших школярів — причини, види та лікування

Чому розвиваються порушення писемного мовлення

Причини дисграфії у дітей мають як функціональний, і органічний характер. До них відносять:

 • спадковість;
 • дефіцит спілкування;
 • ураження головного мозку у пренатальний період;
 • менінгіт;
 • травма пологова;
 • патології матері під час вагітності;
 • асфіксія;
 • білінгвізм (двомовність у сім'ї);
 • енцефаліт;
 • інфекції;
 • навчання дитини письма, коли він не готовий до цього психологічно.

Причини дисграфії у дорослих

У віці старше 18 років патологія розвивається через вплив кількох факторів. Так дисграфія у дорослих розвивається з наступних причин:

 • пухлини мозку (злоякісні та доброякісні);
 • операції нейрохірургічні;
 • травми черепно-мозкові;
 • ішемія головного мозку (інсульт).

Дисграфія у молодших школярів — причини, види та лікування

Як виявити дисграфію

Діагностикою проблеми займається логопед. Для повного аналізу ситуації потрібні консультації невролога, офтальмолога, отоларинголога. Основні етапи виявлення дисграфії у дітей та дорослих:

 1. Оцінка рівня мовлення – перевірка словникового запасу, правильності побудови речень, звукової вимови.
 2. Вивчення та аналіз письмових робіт – дисграфічні помилки виявляють при написанні диктанту або списуванні тексту.
 3. Дослідження зору, слуху – визначення провідної руки, вивчення будови апарату артикуляції, визначення рівня мовної і ручної моторики.

Для виявлення патології у дошкільнят застосовується аналіз малюнків. Якщо малюк не любить малювати, у нього уривчасті лінії – можна підозрювати дисграфію. Для молодших школярів застосовується фонематичний спосіб. Перевіряються навички:

 • визначення картинок, що починаються з одного звуку;
 • повторення за вчителем кількох складів;
 • відмінність у словах конкретних звуків;
 • здатність чути неправильну вимову та виправляти її.

Корекція дисграфії

Для ефективного виправлення порушень листа потрібна своєчасна допомога. Логопедичне лікування дисграфії складається з кількох етапів:

 1. Встановлення форми патології. Завдання для перевірки рівня граматики, після аналізу яких встановлюється точний діагноз.
 2. Підготовка. Виявлення розуміння просторових зв'язків, стану мислення, дрібної моторики, пам'яті.

  Дисграфія у молодших школярів — причини, види та лікування

 3. Корекційна робота. Лікування спрямовано виправлення лексичних, граматичних, фонетичних порушень.
 4. Аналіз. Проводиться перевірка результатів роботи, пацієнту чи батькам видаються рекомендації щодо подальшої корекції.

Коригування дисграфії проводиться декількома методами. До основних відносяться:

 • Метод Еббінгауза – завдання містить кілька слів із пропущеними літерами. Їх треба вставити, переписати слова наново.
 • Аналіз літер та звуків – дається малюнок із зображенням предмета. Дитина має його назвати, написати слово. Далі йде розподіл за складами, постановка наголосу, виділення кольором всіх звуків, порівняння їх кількості з літерами.
 • Модель слова – дитина повинна по картинці назвати предмет, проговорити звуки по порядку та записати їх у схему слова.

Вправи для дисграфіків

Існують ефективні заняття для виправлення порушень процесу листа. Приклади деяких вправ:

 • “Лабіринт”. Дитина ручкою або пальцем проводить усі ходи лабіринту, зображеного на папері.
 • “Коректор”. Знадобиться текст із великими літерами та нудним змістом. Дитині пропонується знайти та закреслити певну літеру. Починати треба зі знайомих голосних (а, у, про). Завдання поступово ускладнюється збільшенням кількості букв, схожістю їх написання.
 • «Пишемо і говоримо». Дитині диктується текст, який він пише, одночасно промовляючи кожне слово, спираючись на вимову.

Дисграфія у молодших школярів — причини, види та лікування

Профілактика

Заходи щодо попередження дисграфії починаються до навчання дитини читання та письма. Способи профілактики:

 • розвиток уваги, сприйняття, пам'яті;
 • перевірка порушення слухової звукомовлення;
 • контроль правильності вимови слів оточуючими;
 • розширення словникового запасу;
 • взаємодія педагогічного складу з логопедом для роботи щодо своєчасного виявлення проблеми.

Відео

EuroMD
Додати коментар