Порушення мови при інсульті

Гострий розлад мозкового кровообігу викликає серйозні наслідки. При інсульті нерідко виникає порушення мови. Чому розвивається ця патологія, якими способами можна з нею впоратися? Про це докладніше в огляді методів допомоги пацієнтові у стаціонарі та домашніх умовах.

Чому відбувається порушення мови після інсульту

Відсутність живлення мозку, викликане розладом кровопостачання, спричиняє збій функцій організму. Порушення мови виникає, коли кров не надходить у відповідальні за неї області, у них відбувається атрофія тканин. Мозок має дві мовні зони, розташовані біля правшів у лівій півкулі. Одна з них – моторна (центр Брока) – має особливості:

 • відповідає за мову жестів, відтворення письмового, усного мовлення;
 • подає сигнали, які рухають м'язи, відповідальні за вимову звуків;
 • вона розташована в третій лобовій звивині;
 • утворює передній мовний центр.

Друга зона – сенсорна (центр Верніке). Для неї характерні такі властивості:

 • розташована в задньому відділі верхньої скроневої звивини;
 • відповідає за побудову речень з окремих слів;
 • зберігає інформацію, завдяки якій мова сприймається осмислено;
 • утворює задній мовний центр;
 • має зв'язок із функціями слуху, пам'яті, розпізнавання об'єктів.

Існують ще дві області, що впливають на мовні порушення – це зорова кора, яка відповідає за можливість читання слів, і слухова, що допомагає сприймати та розпізнавати звуки. При інсульті через близьке розташування цих зон нерідко відбувається поразка відразу кількох ділянок, відповідальних за промову. Небезпека у цьому, що атрофія клітин мозку – незворотний процес. Для відновлення порушення мови при інсульті потрібні:

 • можливість виконання мовних функцій неушкодженими ділянками мозку;
 • бажання хворого відновитись;
 • довготривалий період.

Медики відзначають особливості будови мозку шульги. У них відсутність мовних функцій при інсульті може виникнути при поразці будь-якої півкулі. При цьому лівосторонній розлад переноситься легше, симптоми згладжені. Це пояснюється локалізацією у шульги мовного центру:

 • у 20% випадків він розташовується праворуч;
 • у 60% – ліворуч;
 • у 20% – між двома півкулями.

Різновиди мовних розладів

Коли порушення кровообігу при інсульті зачіпає мовленнєві зони кори головного мозку, у людини виникають проблеми комунікації. З'являється складність вимови, формування думок у слова. Вирізняють такі різновиди мовних розладів:

 • Дизартрія – невиразна мова після інсульту, спричинена порушенням рухливості м'язів особи, які відповідають за артикуляцію.
 • Афазія – захворювання, що супроводжується повною або частковою втратою мови.
 • Диспраксія – розлад функцій руху та координації м'язів особи при їхньому нормальному тонусі, що викликає невиразну вимову.

Афазія

Коли в людини інсультом уражена права частина тіла, вона порушує здатність розуміти і використовувати слова. Такий вид розладу називається афазія. Фахівці виділяють кілька категорій стану людини при втраті мовних функцій:

 • експресивна – пацієнт знає, що хоче сказати, але важко підібрати слова;
 • номінальна – людина використовує назви місць, подій, але робить це важко;
 • рецептивна – хворий чує, але сенс сказаного йому незрозумілий.

Афазія при інсульті впливає інтелект, а є складним розладом. Залежно від ділянки пошкодження мозку розрізняють її різновиди – сенсорну та моторну. У першому випадку це центр Верніке, патологія погано піддається відновленню. У хворого можуть виникнути такі проблеми:

 • вимовляє окремі слова, але не вдається вести діалог;
 • має здатність читати заголовки газет, але решта тексту не сприймає;
 • виникає відчуття, що люди говорять іноземною мовою, яку він не знає;
 • може писати, а прочитати, що вийшло, не вдається.

При моторній афазії відбувається поразка зони Брока. У цій ситуації можлива повна реабілітація мови. Спостерігаються такі види розладу:

 • є розуміння звернених слів, бажання сказати, але говорити не виходить;
 • спостерігаються протилежні сенси при відповідях «так» і «ні»;
 • відгук на будь-яке запитання надається набором слів;
 • повторюється кілька разів один звук;
 • у коротких реченнях можуть пропускатися ключові слова;
 • говориться не те, що хотілося.

У разі акустико-мнестичної форми афазії відбувається погіршення слухомовної пам'яті, при цьому читання та лист зберігаються. У хворого можуть виникнути такі проблеми:

 • слова повторюються багаторазово;
 • складно виконується усний рахунок;
 • втрачається сенс прочитаного вголос тексту;
 • порушується розуміння переносного значення слів;
 • утруднюється переказ унаслідок неможливості запам'ятати інформацію;
 • не розуміються звернені щодо нього слова.

Виділяють такі різновиди афазії, що відрізняються за симптомами:

 • Динамічна – характеризується порушенням структури та сенсу тексту, спонтанними висловлюваннями. Відбувається спотворення процесу мислення, хворому складно побудувати речення в умі та відтворити його вголос.
 • Амнестична – відрізняється тим, що людина говорить, але не може згадати окремі слова.

Найважче порушення мови при інсульті – тотальне, у якому відбувається змішування кількох типів розлади. Цей різновид афазії рідко виліковується. У пацієнта можуть виникнути такі проблеми:

 • складність написання, читання, розуміння слів та його відтворення;
 • складність формування пропозицій;
 • здатність до пропущення слів;
 • серйозні труднощі під час спілкування.

Дизартрія

У пацієнта через параліч після інсульту може з'явитися парез мовних м'язів. Дизартрія – втрата мови, спричинена цією причиною. Такий стан добре піддається лікуванню. Пацієнт розуміє розмову, може рахувати і писати, але мова в нього невиразна. Медиками прийнято 4 стадії дизартрії:

 • перша – легка – порушення виявляє лише фахівець;
 • друга – мова розумна, хоча є дефекти вимови;
 • третя – розмова нерозбірлива, незрозуміла оточуючим;
 • четверта – важка – здатність вимовляти слова відсутня повністю.

Дизартрія після інсульту з'являється, коли виникає слабкість м'язів, які використовуються для відтворення голосу, управління диханням під час розмови, руху рота, губ, язика. При цьому у пацієнта не порушена здатність розуміти інших людей, знаходити слова, які слід сказати. У разі дизартрії можливі такі проблеми:

 • складність говорити довгими реченнями, якщо порушено контроль дихання;
 • тихі, невиразні, сповільнені звуки голосу;
 • відсутність чіткої вимови;
 • Проблема сприйняття мови хворого.

Дизартрія розвивається при ураженні коркової, мозочкової та підкіркової зони головного мозку. Виділяють два види цього патологічного стану:

 • Бульбарний – відрізняється невиразною артикуляцією, спровокованою атонією м'язів ротової порожнини. Всі приголосні виражаються одним щілинним звуком.
 • Псевдобульбарний – характеризується порушенням руху язика. Слова кажуть невиразно, змащені, вимова звуків відбувається з носовим відтінком.

Диспраксія

Втрата мови при інсульті може бути викликана порушенням руху та координації м'язів, необхідних відтворення звуків. Цей стан називається диспраксією. При цьому у пацієнта іноді виникають такі проблеми:

 • параліч м'язів відсутній, але вони не працюють у правильному порядку, щоб вимовляти слова;
 • складно вимовити навіть окремі звуки;
 • неможливо чітко говорити, якщо про це просять.

Як повернути мову після інсульту

Відновлювальні заходи проводяться за участю невропатолога, логопеда, реабілітолога. Пацієнту складають програму залежно від характеру порушень. Терапія повинна початися з перших днів, коли пацієнт прийшов до тями. На ефективність лікування впливають такі фактори:

 • обширность зони ураження – що більше, тим процес відновлення складніше;
 • повнота реабілітаційних заходів;
 • бажання хворого відновити можливість говорити;
 • різновид афазії – моторна виправляється швидше, сенсорна – часто має необоротну форму.

Існують рекомендації щодо проведення відновлювальних заходів при мовних порушеннях:

 • При гострій стадії до трьох тижнів інтенсивні методики не рекомендуються. Саме тоді можливе відновлення функцій на фізіологічному рівні.
 • Підгострий період – від трьох тижнів до року – передбачає активні заняття з пацієнтом медичних працівників та родичів.
 • Хронічна стадія – понад 12 місяців – реабілітація ще можлива, але потребує великих зусиль.

Порушення мови при інсульті

Відновлення промови після інсульту

Процес відтворення розмовних навичок триває тривалий час. Це пов'язано з тим, що пошкоджені нейрони, що відповідають за промову. Потрібно, щоб здорові ділянки мозку перебудувалися виконання їх функції. Для відновлення потрібен комплекс заходу, що включає:

 • групову терапію;
 • заняття з логопедом;
 • фізіопроцедури;
 • медикаментозне лікування;
 • арт-терапію (музику, співи, малювання);
 • фізичні вправи;
 • масаж;
 • роботу з картинками;
 • дихальну гімнастику;
 • альтернативний спосіб – лікування стовбуровими клітинами;
 • хірургічне втручання.

Медикаментозна терапія

Втрата можливості говорити при інсульті лікується із застосуванням лікарських засобів. Їхня дія спрямована на поліпшення стану пацієнта, нормалізацію обмінних процесів у головному мозку. Невропатолог призначає такі медикаментозні засоби:

 • антиагреганти, що запобігають склеюванню тромбоцитів – Тиклід, Аспірин;
 • препарати, що відновлюють кровообіг – Церебролізин, Гліцин;
 • антикоагулянти, що зменшують ризик виникнення тромбів – Фінілін, Гепарин;
 • ноотропи, що відновлюють метаболізм – Пірацетам, Цераксон.

Для хворого втрата мовних функцій стає серйозним випробуванням, що супроводжується нервовими зривами, депресивним настроєм. Нерідко людина у такому стані відмовляється від відновлювальної терапії. У цьому випадку лікарі призначають:

 • антидепресанти – Гідазепам, Адаптол;
 • снодійні із седативною дією – Феназепам, Золпідем;
 • заспокійливі – валеріану, Персене.

За спостереженнями фахівців медикаментозні засоби мають такий вплив на відновлення мовних функцій після інсульту:

 • Декстроамфетамін, Пірацетам прискорюють реабілітацію в комбінації з мовними вправами.
 • Донезепіл – допомагає відновленню при тотальній формі афазії.
 • Мемантин – разом із відновними фізичними вправами, заняттями з логопедом, покращує регенеративні процеси при афазії.

Оперативне втручання

Хірургічне лікування при мовленнєвих порушеннях після інсульту використовується рідко. Показаннями є відсутність результатів з інших методів відновлення, безнадійні ситуації. Можливі такі методи оперативного втручання:

 • Встановлює стент у сонну артерію для нормалізації кровообігу при ішемічній формі інсульту.
 • Вплив на мовні центри для поліпшення функціонування нервових тканин.
 • Формування нових сполук між відділами головного мозку, відповідальними за мовлення та здоровими судинами. Метод складний, недостатньо ефективний.

Порушення мови при інсульті

Реабілітаційні заходи

Період відновлення мовних функцій триває багато часу. Він може тривати до п'яти років. Щоб досягти результатів, для цього необхідно створити умови, які включають:

 • спокійну обстановку;
 • виключення стресових ситуацій;
 • зацікавленість хворого на результатах;
 • постійне спілкування з пацієнтом;
 • тривалі розмови навіть за відсутності реакції потерпілого;
 • послідовність виконання всіх заходів.

Реабілітаційний період включає кілька етапів. Кожен може мати різну тривалість за часом. Порушення мови при інсульті включає поступове повернення таких здібностей:

 • правильне промовляння звуків, слів;
 • розуміння мови;
 • складання речень;
 • вимова осмисленого мовлення;
 • удосконалення результатів.

Відновлювальний процес піде швидше і буде відрізнятись ефективністю, якщо залучити до нього фахівців – невропатолога, логопеда. Бажано дотримуватися таких правил:

 • чергувати активні заняття із відпочинком;
 • не допускати перенапруження пацієнта;
 • поєднувати фізичні вправи, заняття з логопедом, прослуховування мови, перегляд телепередач;
 • тривалість вправ збільшувати поступово, починаючи з кількох хвилин, довівши за місяць до однієї години.

Заняття з логопедом

Вибір методик відновлення відбувається залежно від рівня порушення мовних функцій, стану пацієнта. Тактика лікування підбирається індивідуально. Заняття з логопедом починаються у стаціонарі, третина хворих може виписатися з відновленою мовною функцією. Застосовуються такі методики лікування:

 • при складності закінчити пропозицію пропонується спів;
 • у разі сенсорних порушень застосовуються наочні матеріали, картки, жести, малювання.

Логопед застосовує такі методи відновлення мовних функцій після інсульту:

 • разом домовляє закінчення речень;
 • хворий підтверджує відповідність слова картинці;
 • пацієнт повторює фрази, необхідні у побуті;
 • при дизартрії лікар показує правильні рухи язика, губ;
 • при моторній афазії пацієнт проводить пошук відповідних римованих слів, коментує картинки;
 • для тренування артикуляції разом читають скоромовки;
 • хворий заучує уривки тексту.

Фізіотерапевтичні процедури

Втрата мови після інсульту потребує різноманітних методів лікування. Для відновлення хворих використовують фізіотерапію. Її завдання – коригування артикуляції, стимулювання мускулатури, що управляє вимовою слів. Неврологи призначають такі процедури:

 • масаж мімічної мускулатури особи, язика;
 • транскраніальну магнітну стимуляцію, що активізує клітини мозку за допомогою змінного магнітного поля;
 • голкорефлексотерапію, що покращує функціонування мовного апарату;
 • електроміостимуляцію, що впливає на м'язи, що беруть участь у артикуляції.

Порушення мови при інсульті

Вправи та масаж

Мозок контролює всі функції організму. При крововиливі у певні зони може статися оніміння язика, парез мовних м'язів. Для відновлення функцій застосовуються методики, що активізують кровообіг, розслабляють спазмовані ділянки ротової порожнини, відповідальні за артикуляцію. Медики використовують такі способи лікування:

 • масаж активних точок;
 • механічна дія на м'язи;
 • дихальну гімнастику.

Важливу роль грають вправи для щелеп, язика, губ, створені задля тренування мовних м'язів. Кожне повторюють по 10 разів. Комплекс гімнастики включає такі вправи:

 1. Облизати губи за годинниковою стрілкою, починаючи з верхньої, повторити в інший бік.
 2. Виконати повітряний поцілунок, супроводжуючи його гучним цмокаючим звуком.
 3. З напругою захопити верхню щелепу нижню губу, утримати 5 секунд.
 4. Закрити рота, язиком потягнутися до неба.
 5. Витягнути вперед шию, висунути язик, зафіксувати положення на три секунди.
 6. Захопити нижньою щелепою верхню губу, утримати.

Заняття в домашніх умовах

Щоб лікування пройшло результативно, лікарі дають свої рекомендації. Їхнє використання в домашніх умовах може призвести до прискорення процесу відновлення мовних функцій. Для спілкування з хворою людиною необхідно:

 • говорити повільно;
 • не підвищувати голос;
 • підтримувати постійний зоровий контакт;
 • давати пацієнтові час для відповіді – поспіх може спричинити негативну нервову реакцію;
 • звертати увагу на те, що людина каже;
 • не поправляти слова, речення, доки не попросять.

Близькі люди повинні пам'ятати – при мовному порушенні пацієнта інтелект залишається незмінним. Під час домашніх занять потрібно врахувати такі моменти:

 • бажано використовувати короткі речення;
 • краще ставити запитання, на які можна відповісти «так» чи «ні»;
 • не слід швидко змінювати тему занять;
 • не варто вдавати, що зрозуміли сказане, якщо це не так;
 • необхідно використовувати візуальні прийоми спілкування – жести, картки, предмети;
 • важливо прибрати відволікаючі фактори – музику, радіо;
 • варто використовувати ручку, папір, комп'ютер, щоб полегшити розуміння.

При спілкуванні з хворим, які мають мовленнєве розлад, терпіння потрібно набратися пацієнтам та близьким людям. Відновлення в домашніх умовах можна проводити за допомогою таких методик:

 • виконання дихальної гімнастики;
 • проведення вправ лікувальної фізкультури;
 • промовляння скоромовок;
 • ігри у шахи, шашки;
 • написання текстів;
 • розгадування кросвордів;
 • розучування пісень;
 • читання віршів уголос;
 • ігри у слова;
 • співи.

Порушення мови при інсульті

Як відновити промову після інсульту народними засобами

Використання натуральних продуктів для лікування пацієнта, який переніс гостре порушення мозкового кровообігу, має стати складовою комплексної терапії. Для зняття психоемоційного напруження, що заважає заговорити після інсульту, рекомендують проводити водні процедури з хвоєю. Для цього потрібно:

 1. Набрати у ванну воду із температурою 40 градусів.
 2. Додати 5 крапель олії кедра або сосни.
 3. Тривалість сеансу 15 хвилин.
 4. Курс лікування – 20 ванн за день.

Прискорити процес одужання при порушеннях мови допоможе настоянка з соснових шишок, що не розкрилися. Приймають її по чайній ложці тричі на день протягом місяця. За рецептом необхідно: шишки вимити, наповнити ними банку та залити горілкою. Залишити засіб на 2 тижні у темному місці, перед вживанням процідити. Лікарі рекомендують пацієнтам після інсульту приймати склад, що включає муміє. За рецептом необхідно:

 1. Віджати 150 мл соку алое.
 2. Додати 5 грамів муміє.
 3. Приймати вранці та ввечері по чайній ложці.
 4. Курс -10 днів.
 5. Повторення після чотириденної перерви.

Прогноз

Фахівці не дають гарантії повного відновлення мови після інсульту. Це залежить від багатьох факторів. Важливу роль відіграють такі моменти:

 • ступінь ураження головного мозку;
 • здатність організму до регенерації;
 • бажання, терплячість, завзятість пацієнта, щоб відновитись;
 • локалізація вогнища ураження;
 • наявність відповідних умов реабілітації.

Більш сприятливий прогноз відновлення мовних функцій мають пацієнти з лівостороннім паралічем. Чим сильніше відбулося пошкодження структур мозку, тим більше часу знадобиться на реабілітацію. Шансів на повне усунення проблеми у цьому випадку менше. За відсутності лікування ймовірність, що пацієнт говоритиме, становить 15%. Якщо дотримуватись усіх приписів лікарів, проводити реабілітаційні заходи, даються такі прогнози на відновлення мови після інсульту:

 • при тяжкій формі – 55%;
 • у разі середнього ступеня – 76%;
 • за легкої форми – 92%.

Відео

EuroMD
Додати коментар